Home  |  Contact  
 
 
Product Terugroeping
 
Een product terugroeping is het terugroepen van producten door een leverancier. Meestal wordt een dergelijke actie uitgevoerd om te voorkomen, dat producten die niet voldoen aan de specificatie bij de consument terecht komen.


Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor de voedingsmiddelen die ze produceren.
De fabrikant dient in eerste instantie zelf beoordelen of een product veilig is. Hiervoor zijn de Meldwijzers opgesteld. Daarin staat onder meer wanneer een onveilig product 'schadelijk' is.

Meldwijzer België, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Meldwijzer Nederland, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWA).

Bovendien dient elke fabrikant te beschikken over een traceringsprocedure. Meer informatie over de traceringsprocedure bij een product recall op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

Met een product recall probeert de leverancier de schade en aansprakelijkheid zo klein mogelijk te houden. Een product recall is een mogelijke veroorzaker van imagoschade en vraagt een gedegen en zorgvuldige aanpak door een ervaren bedrijf. Als een product recall professioneel wordt afgehandeld, kan dit worden opgevat als een uiting van kwaliteitszorg en verantwoordelijkheidsbesef en zal deze de reputatie van het merk juist ten goede komen.

Kwaliflex is een ervaren partner in het verwerken van product recalls

op een gedegen en zorgvuldige manier.

         
Kwaliflex BV
Molenstraat 40
5446 PL Wanroij
T:+31 (0)485 476 232
F:+31 (0)485 470 334
E: info@kwaliflex.nl
Home
Food recycling
Drank recycling
Biovergisting
Product recall
Diervoeders
Certificering en autorisatie
CO2 reductie
Contact
Customer Portal
Algemene voorwaarden © Kwaliflex, 2011.
Kwaliflex BV staat ingeschreven
bij de Kamer van koophandel
onder nummer 16073482